De Stichting IPv6 Nederland publiceert whitepaper ‘IP Version Dependency in Application Software – Preparing source code for IPv6’

Den Haag – 6 september 2011 – De Stichting IPv6 Nederland publiceert deze week een white paper over de IPv6-aspecten van applicatiesoftware. Het document behandelt in detail de afhankelijkheden van de IP-versie die in programmacode kunnen voorkomen en de risico’s in het netwerkgebruik die daarmee gepaard gaan. Aan de hand van een classificatie van de risico’s kunnen managers een plan van aanpak opstellen voor inspectie en aanpassing van bestaande software.

Het document ‘IP Version Dependency in Application Software – Preparing source code for IPv6’ is door de Stichting IPv6 Nederland (Stipv6) geschreven in samenwerking met de Software Improvement Group (SIG). Na onderzoek van 132 systemen concludeerde SIG in 2010 dat 1 op de 12 recent gebouwde informatie systemen problemen zouden kunnen ondervinden bij de omschakeling van IPv4 naar IPv6.

Het white paper van Stichting IPv6 gaat in detail in op de risico’s en geeft handvatten om ze op te zoeken, te identificeren en op te lossen. Software is toekomstvast als het probleemloos met zowel IPv4 als IPv6 kan omgaan.
IPv6 is het nieuwe internetprotocol dat het komende IP-adrestekort oplost dat met IPv4 ontstaat. Voor IPv6 moeten netwerken, werkstations en servers aangepast worden. Ook zakelijke software (zowel maatwerk alsmede pakketoplossingen zoals ERP en CRM) moeten worden gecontroleerd en mogelijk aangepast. Veel IT-managers zijn zich hiervan niet bewust en veronderstellen dat programma’s geen specifieke afhankelijkheden van de IP-versie hebben. Het onderzoek van SIG toont echter aan dat de kans hierop aanwezig is. Het Stipv6 white paper ‘IP Version Dependency in Application Software – Preparing source code for IPv6’ is kosteloos te downloaden op www.stipv6.nl.

Internetten.nl toont IPv6-kenmerken internetabonnementen

Ben Woldrings website voor het vergelijken van nieuwe internetaansluitingen, ‘Internetten.nl’, vermeldt vanaf januari 2011 de IPv6-kenmerken van aanbiedingen voor internettoegang.
Bij ieder abonnement voor internettoegang voor consumenten toont de vergelijkingssite de mate waarin deze geschikt is voor het nieuwe Internet Protocol versie 6.
Op een schaal van één tot zes is te zien in hoeverre gebruikers direct en automatisch of met eigen handelingen toegang kunnen hebben tot internet via IPv6.
De opname van IPv6-geschiktheid in de lijst met kenmerken van internetabonnementen geschiedt mede op initiatief van de Stichting IPv6 Nederland.

Bencom.nl, het bedrijf achter Internetten.nl, onderkent het belang van IPv6 en de groeiende relevantie ervan voor de consument. IPv6 is de oplossing voor het komende IPv4-adrestekort.
Wanneer de voorraad van de huidige adressen in de tweede helft van 2011 uitgeput zal zijn, zullen nieuwe IPv6-only websites nog slechts te bekijken zijn via internetproviders die daar klaar voor zijn.
Oprichter en directeur Ben Woldring is daarom met Joost Tholhuijsen, voorzitter van de Stichting IPv6 Nederland (Stipv6), op het idee gekomen om aan de lijst met vergelijkingscriteria voor
internetabonnementen ook ‘IPv6’ toe te voegen. Ook Totaalwijzer.nl, waar totaalpakketten voor internet, telefonie en digitale tv worden vergeleken, is inmiddels voorzien van relevante IPv6-details.

Het vermelden van IPv6-geschiktheid van internettoegang is het tweede project van Stipv6 en sluit aan op het in november vorig jaar gelanceerde IPv6ready.nl, dat de IPv6-bereikbaarheid van de top- 100 van best bezochte sites in Nederland inzichtelijk maakt.

Internetten.nl gebruikt de 6-punten-indeling, die specifiek door Stichting IPv6 Nederland is ontwikkeld voor Bencom, ter beoordeling van IPv6-geschiktheid van internetaansluitingen.
Zes punten worden gegeven aan de aanbiedingen waarbij zowel aansluiting als router naast IPv4 volledig de beschikking geven over IPv6.
Eén punt geldt voor de aanbiedingen waarbij de klant een zogenaamd private adres krijgt, waarmee slechts via omwegen en eigen inspanning een tijdelijke IPv6-verbinding is op te bouwen.

Stipv6 lanceert de IPv6 Ready Ranking

De Stichting IPv6 Nederland, Stipv6, lanceert maandag 13 december de website www.ipv6ready.nl. Deze site geeft dagelijks een actueel overzicht van de 100 door Nederlandse websurfers meest bezochte websites en hun beschikbaarheid via het nieuwe Internet Protocol, IPv6. Het doel is om websites die bereikbaar zijn via IPv6 extra onder de aandacht te brengen. Hoe eerder veel-bezochte websites bereikbaar worden via IPv6, des te soepeler zal de overgang van het oude IPv4- naar het nieuwe IPv6-internet verlopen. Alle grote internetaanbieders zijn in voorbereiding om IPv4 en IPv6 tijdelijk gelijktijdig aan gebruikers te bieden. Echter zolang de meest populaire websites niet bereikbaar zijn over het “nieuwe internet” wordt de investering in IPv6 geschikte modems door internet aanbieders uitgesteld.

De website www.ipv6ready.nl is één van de initiatieven van de Stichting IPv6 Nederland (Stipv6). Stipv6 wil helderheid brengen in het verloop van de invoering van het nieuwe Internet Protocol versie 6. Stipv6 richt zich met name op voorlichting, audits en keurmerken. De website www.ipv6ready.nl is hier een voorbeeld van. Voor de komende maanden staan verder op het programma het publiceren van de IPv6-geschiktheid van internettoegangsdiensten en van software.

De overstap van IPv4-nummering naar IPv6-nummering is nodig omdat het huidige internet in Europa in minder dan 12 maanden geen vrije adressen meer heeft. Als bedrijven en overheden niet massaal in actie komen om de nieuwe oplossing IPv6 voor dit adrestekort in te voeren, zal het internet binnen één jaar niet meer kunnen groeien. Hierdoor zal economische schade ontstaan omdat de levering van Internet aansluitingen en Internet enabled devices zoals smart-phones en ipads vertragen. Een goed technisch alternatief om IPv4-nummers te hergebruiken of te delen om zo het oude IPv4 internet langer te gebruiken is er niet.

IPv6, voluit Internet Protocol versie 6, is de nieuwe versie van IP, het systeem dat op alle computers op de wereld de verbinding met internet mogelijk maakt. Van de huidige IPv4-adressen is op dit moment nog maar 2% beschikbaar. Bedrijven zullen op korte termijn hun websites, netwerken, computers en programma’s geschikt moeten maken voor IPv6 om in de toekomst bereikbaar te blijven voor hun klanten en leveranciers. De oprichting van Stipv6 sluit aan op initiatieven van de Europese Commissie en het Ministerie van Economische Zaken, die sinds 2005 aandacht vragen voor het komende tekort aan adressen in het huidige internet.

De oprichters van de Stichting IPv6 Nederland zijn Paul Boot, Frits Nolet (penningmeester), Hans van Oosten, Harold Schoemaker (secretaris), Sander Steffann en Joost Tholhuijsen (voorzitter). Allen hebben op specifieke vlakken (software, infrastructuur, systeembeheer) ervaring met IPv6 en de raakpunten met de rest van de ICT-omgeving. De stichting wil in de markt zorgen voor duidelijkheid op het gebied van IPv6-geschikte producten, diensten en trainingen.

Nieuwe Stichting Stipv6 Bevordert Invoering Toekomstvast Internet in Nederland

Den Haag – 13 oktober 2010 – Zes IPv6-specialisten hebben de Stichting IPv6 Nederland – Stipv6 – opgericht. De stichting gaat het bewustzijn van, de kennis over en de succesvolle implementatie van Internet Protocol versie 6, kortweg IPv6, bevorderen. Zij doet dit door het delen van ervaring en door het ontwikkelen van een keurmerk voor diensten en producten op het gebied van IPv6.

IPv6, voluit Internet Protocol versie 6, is de nieuwe versie van IP, het systeem dat op alle computers op de wereld de verbinding met Internet mogelijk maakt. Van de huidige IPv4 adressen is op dit moment nog maar 5% beschikbaar. Bedrijven zullen op korte termijn hun computers en programma’s geschikt moeten maken voor IPv6 om in de toekomst bereikbaar te blijven voor klanten en leveranciers. De oprichting van Stipv6 sluit aan op initiatieven van de Europese Commissie en het Ministerie van Economische Zaken, die sinds 2005 aandacht vragen voor het komende Internet-adrestekort.

De oprichters van Stipv6 zijn Paul Boot, Frits Nolet (penningmeester), Hans van Oosten, Harold Schoemaker (secretaris), Sander Steffann en Joost Tholhuijsen (voorzitter). Allen hebben op specifieke vlakken (software, infrastructuur, systeembeheer) ervaring met IPv6 en de raakpunten met de rest van de ICT-omgeving. Stipv6 gaat in de markt zorgen voor duidelijkheid op het gebied van IPv6-geschikte producten, diensten en trainingen.

In de negentiger jaren is reeds een oplossing voor het IP-adrestekort bedacht: IPv6. Het belangrijkste verschil tussen IPv4 en IPv6 is dat de adreslengte vergroot is van 32 bits naar 128 bits. Hiermee is het aantal unieke nummers onvoorstelbaar groot: 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456, een getal met 39 cijfers. Dat is genoeg om bijvoorbeeld iedere zandkorrel op de aarde een eigen IP-nummer te geven. Ter vergelijking: het huidige IPv4 heeft ‘slechts’ 4,3 miljard theoretische adressen.
Met de noodzaak van adressen voor auto’s, huishoudelijke apparaten en andere goederen (“The Internet of Things”), is het aantal benodigde IP-adressen een veelvoud van wat nu in gebruik is. Alleen met IPv6 is een verdere efficiënte en veilige groei van Internet mogelijk.

Het huidige Internet-protocol, IP versie 4 (IPv4), werkt met IP-adressen van 32 bits lang. In een voor mensen leesbare vorm is dat een nummersysteem in de vorm van vier getallen tussen 0 en 255, gescheiden door punten. Het IP-adres van Internetten.nl is bijvoorbeeld 85.112.22.51. Met deze vorm van adressering kunnen bijna 4 miljard websites, PC’s, mobieltjes, e-readers en wat ook maar op het Internet kan worden aangesloten, ieder een uniek nummer hebben.

Toen het Internet in de zeventiger jaren werd bedacht leek dit ruim voldoende, maar door het groeiend aantal gebruikers en apparaten zal naar verwachting de voorraad van de huidige IPv4- adressen midden 2011 uitgeput zijn. Als eerste gebeurt dat bij de centrale wereldwijde instantie die eindverantwoordelijk is voor de uitgifte van IP adressen, de IANA. Ongeveer een half jaar later zullen de 5 regionale Internet instanties (in Europa: RIPE NCC) ook geen internetnummers meer kunnen uitgeven. De verwachting is dat 3 maanden later de lokale internet service providers geen unieke IPv4-nummers meer hebben om nieuwe klanten aan te sluiten. Dit zal de groei van het Internet ernstig gaan belemmeren.