Den Haag – 6 september 2011 – De Stichting IPv6 Nederland publiceert deze week een white paper over de IPv6-aspecten van applicatiesoftware. Het document behandelt in detail de afhankelijkheden van de IP-versie die in programmacode kunnen voorkomen en de risico’s in het netwerkgebruik die daarmee gepaard gaan. Aan de hand van een classificatie van de risico’s kunnen managers een plan van aanpak opstellen voor inspectie en aanpassing van bestaande software.

Het document ‘IP Version Dependency in Application Software – Preparing source code for IPv6’ is door de Stichting IPv6 Nederland (Stipv6) geschreven in samenwerking met de Software Improvement Group (SIG). Na onderzoek van 132 systemen concludeerde SIG in 2010 dat 1 op de 12 recent gebouwde informatie systemen problemen zouden kunnen ondervinden bij de omschakeling van IPv4 naar IPv6.

Het white paper van Stichting IPv6 gaat in detail in op de risico’s en geeft handvatten om ze op te zoeken, te identificeren en op te lossen. Software is toekomstvast als het probleemloos met zowel IPv4 als IPv6 kan omgaan.
IPv6 is het nieuwe internetprotocol dat het komende IP-adrestekort oplost dat met IPv4 ontstaat. Voor IPv6 moeten netwerken, werkstations en servers aangepast worden. Ook zakelijke software (zowel maatwerk alsmede pakketoplossingen zoals ERP en CRM) moeten worden gecontroleerd en mogelijk aangepast. Veel IT-managers zijn zich hiervan niet bewust en veronderstellen dat programma’s geen specifieke afhankelijkheden van de IP-versie hebben. Het onderzoek van SIG toont echter aan dat de kans hierop aanwezig is. Het Stipv6 white paper ‘IP Version Dependency in Application Software – Preparing source code for IPv6’ is kosteloos te downloaden op www.stipv6.nl.