De Stichting IPv6 Nederland, Stipv6, lanceert maandag 13 december de website www.ipv6ready.nl. Deze site geeft dagelijks een actueel overzicht van de 100 door Nederlandse websurfers meest bezochte websites en hun beschikbaarheid via het nieuwe Internet Protocol, IPv6. Het doel is om websites die bereikbaar zijn via IPv6 extra onder de aandacht te brengen. Hoe eerder veel-bezochte websites bereikbaar worden via IPv6, des te soepeler zal de overgang van het oude IPv4- naar het nieuwe IPv6-internet verlopen. Alle grote internetaanbieders zijn in voorbereiding om IPv4 en IPv6 tijdelijk gelijktijdig aan gebruikers te bieden. Echter zolang de meest populaire websites niet bereikbaar zijn over het “nieuwe internet” wordt de investering in IPv6 geschikte modems door internet aanbieders uitgesteld.

De website www.ipv6ready.nl is één van de initiatieven van de Stichting IPv6 Nederland (Stipv6). Stipv6 wil helderheid brengen in het verloop van de invoering van het nieuwe Internet Protocol versie 6. Stipv6 richt zich met name op voorlichting, audits en keurmerken. De website www.ipv6ready.nl is hier een voorbeeld van. Voor de komende maanden staan verder op het programma het publiceren van de IPv6-geschiktheid van internettoegangsdiensten en van software.

De overstap van IPv4-nummering naar IPv6-nummering is nodig omdat het huidige internet in Europa in minder dan 12 maanden geen vrije adressen meer heeft. Als bedrijven en overheden niet massaal in actie komen om de nieuwe oplossing IPv6 voor dit adrestekort in te voeren, zal het internet binnen één jaar niet meer kunnen groeien. Hierdoor zal economische schade ontstaan omdat de levering van Internet aansluitingen en Internet enabled devices zoals smart-phones en ipads vertragen. Een goed technisch alternatief om IPv4-nummers te hergebruiken of te delen om zo het oude IPv4 internet langer te gebruiken is er niet.

IPv6, voluit Internet Protocol versie 6, is de nieuwe versie van IP, het systeem dat op alle computers op de wereld de verbinding met internet mogelijk maakt. Van de huidige IPv4-adressen is op dit moment nog maar 2% beschikbaar. Bedrijven zullen op korte termijn hun websites, netwerken, computers en programma’s geschikt moeten maken voor IPv6 om in de toekomst bereikbaar te blijven voor hun klanten en leveranciers. De oprichting van Stipv6 sluit aan op initiatieven van de Europese Commissie en het Ministerie van Economische Zaken, die sinds 2005 aandacht vragen voor het komende tekort aan adressen in het huidige internet.

De oprichters van de Stichting IPv6 Nederland zijn Paul Boot, Frits Nolet (penningmeester), Hans van Oosten, Harold Schoemaker (secretaris), Sander Steffann en Joost Tholhuijsen (voorzitter). Allen hebben op specifieke vlakken (software, infrastructuur, systeembeheer) ervaring met IPv6 en de raakpunten met de rest van de ICT-omgeving. De stichting wil in de markt zorgen voor duidelijkheid op het gebied van IPv6-geschikte producten, diensten en trainingen.